Tag Archives: Közgyűlés

Közgyűlés

 

M E G H Í V Ó

A Simson Baráti Kör Egyesület éves közgyűlésére

A közgyűlés helye: Szászvár, Vadrózsa vendéglő
A közgyűlés időpontja: 2019.03.16. 17 óra

Napirend:
1. Az elnökség beszámolója a 2018-as évről, annak elfogadása
    Előterjesztő: Takács Ervin elnök
2. Pénzügyi beszámoló a 2018-as évről, annak elfogadása
    Előterjesztő: Jakus István
3. A 2019-es év várható programjai
    Előterjesztő: Takács Ervin
    Tagdíjak beszedése (6.000,- Ft/év)

Felhívjuk a tagság figyelmét, hogy a Közgyűlésre hozza el a tagdíjat. Aki a közgyűléstől számított Egy hónapon belül nem fizeti      be a tagdíjat, az automatikusan kizárásra kerül az egyesületből.

4. A tagok által beterjesztett javaslatok
5. Vacsora, kötetlen beszélgetés

Figyelemfelhívás:
A közgyűlés határozatképes, ha azon az egyesületi tagok 50 %-a + 1 fő jelen van (illetőleg szabályszerű meghatalmazással képviselve van).
Ha a közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés ugyanazon a helyen, 2019.03.16. 1730 kor kerül megtartásra.
A megismételt közgyűlés a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontokban döntést hozzon.

Szászvár, 2019.02.11.

Takács Ervin
elnök

Tovább az eszköztárra